HR procesy

Dnes už nikto nepopiera fakt, že HR procesy sú jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré vplývajú na celkovú efektívnosť práce vo firme. Pritom pojem «riadenie ľudských zdrojov» netreba posudzovať len z ekonomického alebo štatistického hľadiska, no treba ho doplniť i psychologickými, a niekedy aj filozofickými prístupmi.

HR procesy, ktoré nastavujeme

Riešenia, ktoré ponúkame:

  1. Prinášajú praktické know-how  zo zahraničia
  2. Zároveň sú overené a fungujú v našich reálnych podmienkach 
  3. Šetria čas všetkých zúčastnených strán
  4. Zvyšujú efektívnosť práce
  5. Pomáhajú firmám dosiahnuť vyššiu návratnosť investícií do ľudských zdrojov
  6. Prinášajú najmodernejšie profesionálne metodiky a vymoženosti

Radi vám poskytneme podrobnejšie informácie
a zodpovieme na vaše otázky ohľadom HR procesov:

Kontaktná osoba:
Mgr. Jarmila Cecková
Tel.:+421 907 774 318
e-mail: jarmila.ceckova@personalcentrum.sk