Consulting & Diagnostika

Consulting

Ľudské zdroje sú najcennejším kapitálom, ktorý má firma, preto si zasluhujú maximálnu pozornosť. Ľudia nie sú stroje, a preto je lepšie ich viesť, stimulovať, motivovať a vytvárať im podmienky nato, aby svoj potenciál dlhodobo využívali v prospech zamestnávateľa.

Diagnostika

Identifikácia vzdelávacích potrieb je komplex výskumných a analytických opatrení, ktorý umožňuje identifikovať medzery v systéme kompetencií, ktoré potrebujú pracovníci na realizáciu taktických a strategických cieľov firmy.
Zadefinovanie vzdelávacích potrieb personálu je jedným z prvých krokov budovania a rozvoja systému vzdelávania. Na základe zistených potrieb sa ďalej nastavujú ciele, obsah, metódy a formy vzdelávania.

Radi vám poskytneme podrobnejšie informácie, odpovieme na otázky ohľadom consultingu a diagnostiky:

Kontaktná osoba:
Mgr. Jarmila Cecková
Tel.:+421 907 774 318
e-mail: jarmila.ceckova@personalcentrum.sk