Consulting & Diagnostika

Consulting

Ľudské zdroje sú tým najcennejším kapitálom, ktorý firma má k dispozícii, preto si zasluhujú maximálnu pozornosť zo strany organizácie. Ľudia nie sú stroje, a preto je lepšie ich viesť, stimulovať, motivovať a vytvárať im podmienky nato, aby svoj potenciál využívali v prospech zamestnávateľa.

Diagnostika

Identifikácia vzdelávacích potrieb – je komplex výskumných a analytických opatrení, ktorý umožňuje identifikovať medzery v systéme kompetencií (vedomostí a zručností), ktoré potrebujú pracovníci nato, aby mohli realizovať taktické a strategické ciele firmy.
Zadefinovanie vzdelávacích potrieb personálu je jedným z prvých krokov budovania systému vzdelávania vo firme. Na základe zistených potrieb sa ďalej určujú témy, formy a metódy vzdelávania.

Radi vám poskytneme podrobnejšie informácie, odpovieme na otázky ohľadom consultingu a diagnostiky:

Kontaktná osoba:
Mgr. Jarmila Cecková
Tel.:+421 907 774 318
e-mail: jarmila.ceckova@personalcentrum.sk