Vzdelávanie

Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov patrí k najvýznamnejším činnostiam v riadení ľudských zdrojov. Prispieva k zvyšovaniu pracovného výkonu a schopnosti zamestnancov flexibilne reagovať na zmeny, ktoré sú súčasťou fungovania firiem. Naši klienti si uvedomujú, že investície do ľudských zdrojov im prinášajú výsledky, dlhodobý úžitok aj konkurenčnú výhodu.

Špecializujeme sa na vzdelávanie vo výrobných spoločnostiach,
plus vytvárame pre klientov tréningy na mieru:

Radi vám poskytneme podrobnejšie informácie a zodpovieme na vaše otázky.

Kontaktná osoba:
Mgr. Jarmila Cecková
Tel.:+421 907 774 318
e-mail: jarmila.ceckova@personalcentrum.sk

Manažérske tréningy

HR tréningy

Ďalšie tréningy na požiadanie klientov