Je to prekvapujúce, no mnohí manažéri sa často sťažujú, že im odchádzajú najlepší pracovníci. Keď je to tak, tak je to dôvod na znepokojenie, pretože pre každú firmu niet nič horšie ako strata cenných ľudí.

Môžete pripisovať tieto problémy čomukoľvek, no fakt zostáva faktom: ľudia neodchádzajú, keď ich nebaví práca. Ľudia zvyčajne odchádzajú, keď sa im nepáči nadriadený.

Tak mimochodom, problémom sa dá vyhnúť, keď sa pozrieme na situáciu po novom a trochu sa posnažíme.

Najskôr potrebujete vedieť, aké konanie nadriadených najviac rozčuľuje a demotivuje podriadených, a v tom vám môže byť vodítkom tento článok. Potom si urobte sebaanalýzu tým, že si odpoviete na otázky: „Ktoré veci zo zoznamu robím u svojich podriadených? Čo potrebujem zmeniť vo vzťahu k talentovaným ľuďom, ktorí pracujú v mojom tíme?“, a začnite robiť zmeny.

 

Tu je 9 vecí, ktorým sa treba vyhnúť, keď chcete znížiť fluktuáciu talentovaných a cenných ľudí z vášho tímu, aj z firmy:

 

1. Nadmerné zaťažovanie

Nadmerné zaťažovanie býva hlavnou príčinou emocionálneho vyhorenia. Keď pracujete s najlepšími špecialistami, pokušenie „vyžmýkať“ z nich maximum je veľmi veľké, no podobná snaha privádza ľudí do rozpakov: zdá sa im, že ich trestajú za kvalitnú prácu. Okrem toho, preťažovanie znižuje produktivitu práce. Posledné výskumy Stanfordskej univerzity ukázali, že pri trvaní pracovného týždňa nad 50 hodín efektivita prudko klesá, a pri trvaní týždňa viac ako 55 hodín sa blíži k nule.

Keď potrebujete zveriť talentovaným pracovníkom objem práce navyše, zvýšte ich status. Keď to neurobíte, práca ich rýchlo začne ťažiť a v konečnom dôsledku odídu. Nadbytočné zaťažovanie sa dá kompenzovať pomocou bonusu, povýšenia alebo zmeny pozície.

Nestačí sa spoliehať nato, že talentovaní ľudia budú pracovať viac ako všetci ostatní. Najpravdepodobnejší scenár, ktorý vás čaká, bude, že si jednoducho nájdu miesto, kde ich ocenia podľa zásluh.

 

2. Chýba uznanie a odmena za dobrú prácu

Na prvý pohľad sa môže zdať, že povzbudzujúce poklopkávanie po pleci nič neznamená, osobitne pre najlepšieho pracovníka s výbornou vnútornou motiváciou. Tento dojem je ale mylný, pretože pochvala sa páči všetkým, vrátane tých, ktorí sú celkom oddaní práci.

Ako nadriadení potrebujete častejšie komunikovať s podriadenými a zisťovať, akým spôsobom ich môžete povzbudiť a odmeniť za úspechy (napríklad, či im treba dať prémiu alebo ich pochváliť pred kolegami). Pamätajte si, že u talentovaných pracovníkov to treba robiť pomerne často.

Objavte tajomstvo efektívnej pochvaly podriadených! Objednajte si u nás overený tréning 5 druhov uznania. Kontaktujte nás: 0907 774 318, jarmila.ceckova@personalcentrum.sk.

 

3. Chýba ľudská starostlivosť

Viac ako polovica pracovníkov opúšťa svoje pracoviská, pretože sa im nepodarí vybudovať  si vzťahy s vedením, založené na vzájomnej dôvere. Múdri manažéri vedia, že treba udržiavať rovnováhu medzi profesionalizmom a ľudskosťou. Oslavujte úspechy pracovníkov spolu s nimi. Ak je to potrebné, snažte sa pomôcť tým, ktorí prežívajú nie práve najlepšie obdobie a ktorých nútia pracovať na plný výkon.

Tí manažéri, ktorým je to cudzie, sa zvyčajne stále sťažujú na vysoké percento fluktuácie pracovníkov. Ľudia budú pre vás sotva pracovať, keď nebudú cítiť vaše emocionálnu zaangažovanosť a úprimnú starostlivosť o ich dobro.

 

4. Neplnenie sľubov

Vždy si zvážte, čo sľubujete a aké následky to môže mať. Keď dáme pracovníkovi sľub, môžeme ho buď potešiť alebo ho sklamať, až vyprovokovať jeho odchod. Keď dodržíte daný sľub, potvrdzujete dôveru a rastiete v očiach podriadeného, čo je bezpochyby, veľmi dôležité. Keď nedodržíte sľub, vyzeráte ako  „sľubotechna“ a ako človek, ktorý si neváži city druhých.

Okrem toho, keď manažér neplní svoje sľuby, skôr či neskôr všetci pracovníci začnú nasledovať jeho príklad.

 

5. Prijímanie a povyšovanie nevyhovujúcich špecialistov

Kvalitní, pracovití pracovníci chcú vidieť vedľa seba rovnakých, svedomitých kolegov. Keď nadriadený nerobí precízny výber nových ľudí, demotivuje to tých, ktorí už pracujú vo firme.

Kariérny postup nevyhovujúcich špecialistov vždy prináša negatívne výsledky. Keď vidí pracovník, ktorý vytrvalo pracoval a zostal bez povýšenia, že napr. bol povýšený kolega, ktorý je juniornejší, avšak „vie sa lepšie predať“ alebo že bol prijatý na rovnakú pozíciu pracovník s vyšším platom, ktorý ešte nič po odbornej stránke neukázal, jeho pravdepodobná reakcia bude, že sa urazí a začne si hľadať nové uplatnenie pre svoje talenty.

 

6. Prekážky v snahe ísť za snom

Talentovaní ľudiatakmer vždy posadnutí svojou prácou. Majú svoje nádeje a sny, o ktoré sa usilujú. Toto nasmerovanie im umožňuje produktívne pracovať a prežívať uspokojenie z práce.

Mnohí manažéri obmedzujú a tlmia svojich podriadených. Boja sa, že ľudia, posadnutí vášňou, budú pracovať horšie, keď im dovolia, aby ich táto vášeň pohltila. Tento strach je úplne neopodstatnený. Výskumy dokazujú, že eufória z toho, že sa človek ženie za snom, približne 5-násobne zvyšuje produktívnosť práce.

 

7. Chýba vzdelávanie

Mnohí manažéri si pri odpovedi na otázku: „Prečo nie som vnímavejší voči podriadeným?,  často nachádzajú ospravedlnenia a skrývajú sa za také slová, ako „dôvera“, “samostatná práca“ a “delegovanie právomocí“. To je úplný nezmysel.

Keď ste nadriadení, máte riadiť bez ohľadu nato, nakoľko talentovaní sú vaši podriadení. Súčasťou vašej práce neustále počúvanie a vyjadrovanie svojho názoru.

Proces riadenia je nekonečný. Keď pod vami pracuje talentovaný pracovník, potrebujete pre neho zadefinovať cestu rozvoja. Najlepší špecialisti sa vždy spoliehajú na spätnú väzbu a vy ste povinný im ju poskytovať – v pozitívnych i  v negatívnych situáciách. Keď sa to nedeje, talentovaný pracovník sa rýchlo začne nudiť a zvoľní tempo práce.

Chcete dosiahnuť spoľahlivé výsledky v poskytovaní spätnej väzby?
Objednajte si u nás užitočný tréning spätnej väzby. Kontaktujte nás: 0907 774 318, jarmila.ceckova@personalcentrum.sk.

 

8. Odpor voči kreatívnemu prístupu

Talentovaní pracovníci sa vždy snažia zlepšiť to, s čím prichádzajú do styku. Keď im to nedovolíte robiť, lebo sa obávate inovácii, rýchlo znenávidia svoju prácu. Pokusy potláčať tvorivé nápady škodia všetkým, vrátane vás.

9. Chýbajú ťažké a zaujímavé úlohy

Najlepší nadriadení niekedy dávajú svojim pracovníkom úlohy, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nesplniteľné. Takíto manažéri odmietajú triviálne projekty a namiesto toho sa snažia vystrčiť ľudí z komfortnej zóny, a potom vynaložia maximálne úsilie, aby im pomohli dosiahnuť úspech.

Keď sú talentovaní a bystrí ľudia nútení vykonávať jednoduchú alebo nudnú prácu, začínajú si hľadať iné pracovisko, aby si vyskúšali svoje schopnosti.

Záver

Keď si chcete udržať cenných pracovníkov a myslíte to naozaj vážne, čaká vás prehodnotenie svojho vzťahu voči nim. Pamätajte si, že talent dáva neobmedzené možnosti na výber. Prajeme vám, aby si talentovaní a cenní ľudia vybrali práve vás ako svojho nadriadeného a aby na základe vášho prístupu k nim svoje rozhodnutie neľutovali a chceli aj naďalej zostať pod vami pracovať.